Lyumjev ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Lyumjev se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Lyumjev® ▼ (insulin lispro): Effekt av citrat som hjälpämne

Citrat är ett hjälpämne i Lyumjev-formuleringen som verkar för att öka vaskulär permeabilitet.

SE_cFAQ_URI032_CITRATE_IN_FORMULATION
SE_cFAQ_URI032_CITRATE_IN_FORMULATION
en-GB

URLi - Citrate in Formulation

Sodium citrate is an excipient that acts to increase vascular permeability, resulting in the accelerated absorption of insulin lispro.1-4

Citrate is a common GRAS ingredient used in many pharmaceutical formulations.5-7

References

1Leohr J, Pratt EJ, Heilmann C, et al. A novel insulin lispro formulation containing citrate and treprostinil demonstrates faster absorption and onset of insulin action in healthy subjects. Diabetes. 2017;66(suppl 1):A253. American Diabetes Association abstract 976‑P. https://doi.org/10.2337/db17-890-1488

2Michael MD, Zhang C, Siesky AM, et al. Exploration of the Mechanism of Accelerated Absorption for a Novel Insulin Lispro Formulation [abstract]. Diabetes. 2017;66(suppl 1):A250. http://dx.doi.org/10.2337/db17-890-1488

3Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

4Lyumjev [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

5US Food and Drug Administration (FDA). Generally Recognized as Safe (GRAS). Updated September 6, 2019. Accessed July 3, 2020. https://www.fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/gras/

6Select committee on GRAS substances (SCOGS) opinion: citric acid, citrates. US Food and Drug Administration. Updated September 24, 2015. Accessed July 3, 2020. http://wayback.archive-it.org/7993/20171031063409/https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/SCOGS/ucm260861.htm

7US Food and Drug Administration (FDA). CFR - Code of Federal Regulations Title 21. US Food and Drug Administration. Updated April 1, 2019. Accessed July 3, 2020. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=184.1751

Glossary

GRAS = generally recognized as safe

URLi = ultra rapid lispro

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn August 06, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss