Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Trulicity® (dulaglutide) användas hos patienter med COVID-19?

Lilly har inte studerat användningen av dulaglutid hos patienter med COVID-19, eller hos patienter som riskerar att få COVID-19.

SE_cFAQ_GLP019_CORONAVIRUS
SE_cFAQ_GLP019_CORONAVIRUS
en-GB

Can dulaglutide be used in patients with respiratory infections?

According to the dulaglutide label, respiratory infections

  • are not listed as a warning or precautions for use of dulaglutide, and
  • are not listed as adverse events.1

Use your clinical judgment to choose the most appropriate approach to treat Type 2 Diabetes patients with confirmed or suspected COVID-19.

Infectious Disease Resources for COVID-19

For current information on COVID-19, please refer to

References

1Trulicity [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. European web page of the World Health Organization. Accessed March 20, 2020. http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19

3International Diabetes Federation Europe. COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes. https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html. Accessed March 18, 2020

4COVID-19. European Centre for Disease Prevention and Control. Accessed March 20, 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Datum fӧr senaste ӧversyn March 16, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss