Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Trulicity® (dulaglutid) användas hos patienter med tidigare pankreatit?

Dulaglutide har inte studerats hos patienter med pankreatit i anamnesen. Överväg andra antihyperglykemiska behandlingar hos patienter som tidigare haft pankreatit.

SE_cFAQ_GLP055_Z1_HISTORY_OF_PANCREATITIS
SE_cFAQ_GLP055_Z1_HISTORY_OF_PANCREATITIS
en-GB

What should I do if a patient shows signs of pancreatitis ?

  • Discontinue dulaglutide therapy if you suspect pancreatitis
  • Do not restart dulaglutide therapy if pancreatitis is confirmed
  • Inform the patients about the characteristic symptoms of acute pancreatitis.

Elevations in pancreatic enzymes alone, without other signs of acute pancreatitis, are not predictive of acute pancreatitis.1

After initiation of dulaglutide, observe patients carefully for signs and symptoms of pancreatitis, including persistent severe abdominal pain.2

References

1Trulicity [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 05, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss