Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Trulicity® (dulaglutid) användas hos patienter med nedsatt leverfunktion?

Använd Trulicity med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering behövs baserat på nedsatt leverfunktion.

SE_cFAQ_GLP047_IMPAIRED_HEPATIC_FUNCTION
SE_cFAQ_GLP047_IMPAIRED_HEPATIC_FUNCTION
en-GB

Clinical Pharmacology Study: Impaired Hepatic Function

A phase 1, single dose, clinical pharmacology study in patients with varying hepatic impairment showed no relevant changes in the pharmacokinetics of dulaglutide.1

Compared with participants with normal hepatic function, dulaglutide systemic exposure decreased by

  • 23% in patients with mild hepatic impairment
  • 33% in patients with moderate hepatic impairment, and
  • 21% in patients with severe hepatic impairment.1

The maximum serum concentration (Cmax) was decreased by a similar magnitude.1

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2021 M07 30


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss