Trulicity ® (dulaglutid) injektion

För fullständig produktresumé för Trulicity® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan jag ändra administreringsdagen för Trulicity® (dulaglutid)?

Dagen för veckovis administrering kan ändras vid behov, så länge den sista dosen administrerades 3 eller fler dagar (72 timmar) innan.

SE_cFAQ_GLP035_Z1_CHANGE_DAY_OF_ADMINISTRATION
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_GLP035_Z1_CHANGE_DAY_OF_ADMINISTRATION
en-GB

Example for changing the injection day

For example, if the last dose of Preferred Product Name was on Sunday, you can pick any other day of the following week, starting on Wednesday (three days after the last dose).

References

Datum fӧr senaste ӧversyn 2021 M08 20


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss