Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Baqsimi® (glukagon näspulver) orsaka immunogenicitet?

Det föreligger en potential för immunogenicitet med glukagon näspulver på samma sätt som med alla terapeutiska peptider.

SE_cFAQ_NG066_IMMUNOGENICITY
SE_cFAQ_NG066_IMMUNOGENICITY
en-GB

Detailed Information

Overall, 5.6 % of patients developed treatment-emergent (TE) anti-glucagon antibodies, which

  • were not neutralising
  • did not lower glucagon's efficacy, nor
  • were they associated with TE adverse reactions.1

References

1Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss