Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Baqsimi® (glukagon näspulver) och injicerbart glukagon användas samtidigt?

Eli Lilly har inte gjort några studier om användningen av både glukagon näspulver och glukagon för injektion för behandling av en enstaka, allvarlig hypoglykemisk händelse.

SE_cFAQ_NG072_NASAL_AND_INJECTION_ADMINISTRATION
SE_cFAQ_NG072_NASAL_AND_INJECTION_ADMINISTRATION
en-GB

Detailed Information

Eli Lilly and Company has not studied the administration of

  • nasal glucagon (NG) and injectable glucagon
  • NG followed by injectable glucagon, or
  • injectable glucagon followed by NG

to treat a single, severe hypoglycemic event. Therefore, no information on this use of NG is available.1 

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss