Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Baqsimi® (glukagon näspulver) användas tillsammans med andra nässpray?

Eli Lilly har inte studerat användning av nasal glukagon med andra nässprayer. Vissa deltagare i de kliniska prövningarna använde dock nässpray vid tidpunkten för studien.

SE_cFAQ_NG081_USE_WITH_OTHER_NASAL_SPRAYS
SE_cFAQ_NG081_USE_WITH_OTHER_NASAL_SPRAYS
en-GB

Experience from the Studies

Adult Population

In one of the nasal glucagon (NG) adult pivotal studies (Study 2), concomitant nasal spray use at the time of study entry or after starting glucagon treatment were as follows

  • three participants were using fluticasone, and
  • one participant was using mometasone.1

None of these participants discontinued from the study.1

In Study 2, 98.8% of NG-treated patients achieved treatment success within 30 minutes of NG administration.1

Pediatric Population

In the NG pediatric pivotal study, concomitant nasal spray use at the time of study entry or after starting glucagon treatment were as follows

  • two participants were using fluticasone
  • one participant was using desmopressin, and
  • one participant was using saline nasal mist.1

One of the participants using fluticasone discontinued the study.1

All 36 participants who received NG 3 mg achieved the efficacy outcome measure.2

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Sherr JL, Ruedy KJ, Foster NC, et al; T1D Exchange Intranasal Glucagon Investigators. Glucagon nasal powder: a promising alternative to intramuscular glucagon in youth with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2016;39(4):555-562. https://doi.org/10.2337/dc15-1606

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M09 04


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss