Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Baqsimi® (glukagon näspulver) användas till en patient med nedsatt njurfunktion?

Nedsatt njurfunktion är inte en kontraindikation för användning av nasal glukagon. Ingen dosjustering krävs baserat på njurfunktionen.

SE_cFAQ_NG038_RENAL_IMPAIRMENT
SE_cFAQ_NG038_RENAL_IMPAIRMENT
en-GB

Has the use of Baqsimi been studied in patients with renal impairment?

Eli Lilly and Company has not performed any formal study to evaluate the effects of renal impairment on the pharmacokinetic properties of Preferred Product Name.1

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss