Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Baqsimi® (Glukagon näspulver) användas med orala lungmediciner?

Eli Lilly and Company har inte studerat samtidig användning av nasal glukagon och orala andningsmediciner. Det fanns vissa deltagare i de pivotala studierna av glukagon näspulver som tog samtidiga orala läkemedel för respiratoriska sjukdomar.

SE_cFAQ_NG082_RESPIRATORY_ORAL_MEDS
SE_cFAQ_NG082_RESPIRATORY_ORAL_MEDS
en-GB

Experience from the nasal glucagon pivotal studies

Adult Population

Study 1

One participant reported cough and two participants reported oropharyngeal pain. They all completed the study.1 

Concomitant oral respiratory medications included codeine and throat lozenges.1

  Study 2

  Five participants reported asthma and seven participants reported seasonal allergy.1

  Concomitant oral respiratory medications included

  • acetaminophen (paracetamol), phenylephrine, guaifenesin
  • albuterol inhaler
  • cetirizine
  • fexofenadine
  • fluticasone oral inhaler
  • guaifenesin
  • loratadine, and
  • montelukast.1

  One participant with asthma discontinued from the study prior to completing both dosing visits.1

  Pediatric Population

  Five participants reported asthma one reported dust allergy and five reported seasonal allergy. They all completed the study.1

  Concomitant oral respiratory medications included

  • albuterol inhaler
  • budesonide inhaler
  • cetirizine
  • fexofenadine
  • loratadine, and 
  • montelukast.1

  References

  1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

  Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M09 11


  Kontakta Medicinsk Information på Lilly

  Kontakta oss på telefon

  Kontorstid vardagar 9.00-17.00

  Eller så kan du

  Klicka för att chatta är tillgänglig

  Klicka för att chatta är offline

  Skriv din fråga till oss