Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Baqsimi® (glukagon näspulver) användas för att behandla måttlig hypoglykemi?

Glukagon näspulver är inte indicerat för måttlig hypoglykemi.

SE_cFAQ_NG022_MODERATE_HYPO
SE_cFAQ_NG022_MODERATE_HYPO
en-GB

Label Information

Nasal glucagon is indicated for the treatment of severe hypoglycaemia in adults, adolescents, and children aged 4 years and over with diabetes mellitus.1

References

1Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss