Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Kan Baqsimi® (Glucagon näspulver) användas hos patienter med nässjukdomar eller efter nasala ingrepp?

Eli Lilly and Company har inte studerat nasal glukagon hos personer med diabetes och olika nässjukdomar, eller patienter som har genomgått nasala ingrepp.

SE_cFAQ_NG075_NASAL_CONDITIONS_PROCEDURFR_SURGERIES
SE_cFAQ_NG075_NASAL_CONDITIONS_PROCEDURFR_SURGERIES
en-GB

Detailed Information

Nasal glucagon (NG) is absorbed in the nasal cavity.1

Common cold with nasal congestion, with or without concomitant use of a decongestant, did not impact NG pharmacokinetics nor pharmacodynamics.2

The efficacy and safety of the use of NG in diabetic people with the below listed nasal conditions and nasal procedures are unknown.1

Nasal conditions

 • a deviated septum
 • cribriform plate defect
 • nasal fractures
 • sinusitis
 • dry nasal passages
 • nasal polyps or tumors
 • fibrous nasal papules
 • juvenile angiofibroma
 • nose bleeds
 • nasal bridge issues
 • nasal injuries
 • post nasal drip, or 
 • sleep apnea.

Nasal procedures

 • rhinoplasty
 • septoplasty
 • rhinoseptoplasty
 • turbinectomy
 • turbinoplasty, or 
 • sinus surgery.

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M11 07


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss