Cyramza ® (ramucirumab)

För fullständig produktresumé för Cyramza® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Innehåller Cyramza® (ramucirumab) Latex?

Cyramza är latexfritt. Den innehåller inga komponenter med latex.

SE_cFAQ_RAM1003_LATEX
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_RAM1003_LATEX
en-GB

Further information

The stoppers are made of a synthetic rubber.1

No latex containing products have been tested with Cyramza. Latex has been avoided during testing due to latex allergies hypersensitivities.1

Cyramza is contraindicated in patients with hypersensitivity to the active substance or to any of the other excipients.2

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Cyramza [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M11 02


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss