Alimta ® (pemetrexed)

För fullständig produktresumé för Alimta® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Innehåller Alimta® (pemetrexed) Latex?

Komponenterna som används för att göra Alimta och Alimta injektionsflaskor innehåller inte naturgummilatex eller torrt naturgummi.

Label information

Alimta is contraindicated in patients with hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.1

The excipients of Alimta are mannitol, hydrochloric acid and sodium hydroxide.

For full prescribing information please refer to the summary of product characteristics.

References

1. Alimta [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands

Datum fӧr senaste ӧversyn May 20, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss