Cyramza ® (ramucirumab)

För fullständig produktresumé för Cyramza® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Hur skall Cyramza® (ramucirumab) oöppnade injektionsflaskor förvaras?

Ramucirumab ska förvaras i kylskåp (2ºC till 8ºC). Får inte frysas. Injektionsflaskan ska förvaras i ytterkartongen för att skyddas mot ljus.

SE_cFAQ_RAM1000_STORAGE_INTACT_VIALS
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_RAM1000_STORAGE_INTACT_VIALS
en-GB

Storage Information

Ramucirumab should be stored in a refrigerator (2ºC to 8ºC ).

It should not be frozen. 

The vial should be kept in the outer carton in order to be protected from light.1

The unopened vial has a shelf life of 3 years.1

References

1Cyramza [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M11 27


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss