Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Hur ska mottagaren placeras efter Baqsimi® (glucagon näspulver) administration?

Det är tillrådligt att vända personen på sidan efter administrering av glukagon näspulver.

SE_cFAQ_NG059_POSITION_AFTER_ADMINISTRATION
SE_cFAQ_NG059_POSITION_AFTER_ADMINISTRATION
en-GB

Detailed Information

If the person who received nasal glucagon is unconscious, turn the person on their side to prevent choking.1

References

1Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss