Alimta ® (pemetrexed)

För fullständig produktresumé för Alimta® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Hur ska Alimta® (pemetrexed) injektionsflaskor förvaras?

Oöppnade flaskor med pemetrexed bör förvaras vid temperaturer mellan 20° C och 25° C.

Storage instructions

Unreconstituted vials of pemetrexed should be

  • stored at temperatures up to 30°C (86°F), and

  • protected from extreme conditions such as high humidity and unsafe temperatures etc.1

Shelf life

Pemetrexed vials have a 36-month shelf-life when stored as directed in the product label.2

Accidental refrigeration

If unreconstituted vials of pemetrexed were accidentally stored in the refrigerator between 2°C to 8°C (36°F to 46°F), they must be returned to storage conditions as directed in the label for further storage until the vials are used or expire. Accidental refrigeration of unreconstituted vials does not impact the safety or quality of the product; however, refrigerated pemetrexed vials must be allowed to return to room temperature before being used to ensure proper dissolution of the drug product upon reconstitution.1

Is it light sensitive?

Pemetrexed is not light sensitive.1

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2. Alimta [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands

Datum fӧr senaste ӧversyn November 23, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss