Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Hur är absorptionen hos Baqsimi® (glukagon näspulver) förbättrad?

Glukagon näspulver innehåller dodecylfosfokolin som en absorptionsförbättrare.

SE_cFAQ_NG029_ABSORPTION_ENHANCER
SE_cFAQ_NG029_ABSORPTION_ENHANCER
en-GB

Detailed Information

Nasal glucagon contains dodecylphosphocholine (DPC), an excipient used as an absorption enhancer.1

DPC components are extensively present in the mammalian cell membranes and therefore no significant adverse events are expected. Furthermore, several in vitro and in vivo studies revealed no safety concerns for its use.1

References

1Reno FE, Normand P, McInally K, et al. A novel nasal powder formulation of glucagon: toxicology studies in animal models. BMC Pharmacol Toxicol. 2015;16:29. http://dx.doi.org/10.1186/s40360-015-0026-9.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss