Abasaglar ® (insulin glargin)

För fullständig produktresumé för Abasaglar® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Hur lång tid tar det för Abasaglar® (insulin glargin) att börja verka?

Medianvärdet för inträdande av verkan för Abasaglar är cirka 1 till 2 timmar.

SE_cFAQ_BIV048_ONSET
SE_cFAQ_BIV048_ONSET
en-GB

Onset of Action

The onset of action for Abasalar

  • varies with dose and among patient populations, and
  • is expected to be shorter for patients with diabetes mellitus compared with healthy subjects.1

Additional Information in Healthy Subjects

3 single-site, randomized, double-blind, 2-treatment, 4-period, crossover, euglycemic clamp studies were conducted in healthy subjects to evaluate similarity in the pharmacokinetic and pharmacodynamic of

  • Abasaglar
  • the United States (US) - approved version of Lantus, and
  • the European Union (EU) - approved version of Lantus.2

The median onset of action, defined as the time of first change of glucose infusion rate postdose, was similar between study groups and ranged from

  • 0.81 to 2.10 hours for Abasaglar
  • 1.70 to 1.87 hours for the US-approved version of Lantus, and
  • 0.83 to 2.13 hours for the EU-approved version of Lantus.2

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Linnebjerg H, Lam ECQ, Seger ME, et al. Comparison of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of LY2963016 insulin glargine and EU- and US-approved versions of Lantus insulin glargine in healthy subjects: three randomized euglycemic clamp studies. Diabetes Care. 2015;38(12):2226-2233. http://dx.doi.org/10.2337/dc14-2623

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M10 07


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss