Taltz ® (ixekizumab) injektion

För fullständig produktresumé för Taltz® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Hur kasserar man Taltz® (ixekizumab)?

Ixekizumabenheterna bör kasseras i en behållare för vassa föremål. De är inte biologiskt nedbrytbara. Den fyllda behållaren ska inte återvinnas.

SE_cFAQ_IXE1014_DISPOSAL
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_IXE1014_DISPOSAL
en-GB

Further information

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.1

References

1Taltz [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M11 13


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss