Verzenios ® (abemaciklib)

För fullständig produktresumé för Verzenios se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Hur fungerar Verzenios® ▼ (abemaciklib)?

Verzenios (abemaciclib) är en hämmare av cyklinberoende kinaser 4 och 6 (CDK4 och CDK6) vilken med kontinuerlig exponering resulterade i senescens och apoptos.

Summary

The kinases CDK4 and CDK6 are activated upon binding to D-cyclins. In breast cancer cell lines, it has been shown that cyclin D1/CDK4 complexes promote

  • phosphorylation of the retinoblastoma protein (Rb),

  • cell profileration, and  

  • tumor growth.

By inhibiting CDK4 and CDK6, abemaciclib can prevent Rb phosphorylation, thereby blocking the breast cancer cell progression from the G1 into the S phase of the cell cycle. 

In preclinical models, tumor growth could be suppressed following short duration target inhibition by abemaciclib.

In breast cancer xenograft models, abemaciclib dosed daily without interruption at clinically relevant concentrations, as a single agent or in combination with antiestrogens, resulted in the reduction of tumor size.

In oestrogen receptor-positive (ER+) breast cancer cell lines, sustained target inhibition with abemaciclib resulted in the prevention of rebound Rb phosphorylation and the reentry of the breast cancer cell in its cell cycle. This, in turn, led to senescence and apoptosis.1,2

Reference

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2. Verzenios [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

CDK = cyclin-dependent kinase

HR+ = hormone receptor-positive

Rb = retinoblastoma protein

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn March 26, 2021


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss