Humulin ® (insulin human)

För fullständig produktresumé för Humulin® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

HUMULIN® insulin: Användning hos patienter med COVID-19 (coronavirus disease 2019)

Användning av Humulin insulin hos patienter med COVID-19 har inte studerats.

Use of Humulin Insulin in a Patient With COVID-19

COVID-19 is an infectious respiratory disease caused by SARS-CoV-2, previously referred to as "2019 novel coronavirus."1

Lilly has not studied the use of Humulin insulin in patients with COVID-19 nor in patients at risk of contracting COVID-19.

The Humulin insulin label doesn't state any specific recommendations. However, it does state that insulin requirements may be increased during illness or emotional disturbances. 2-4

Insulin requirements may be increased by substances with hyperglycaemic activity, such as glucocorticoids. Insulin requirements may be reduced in the presence of substances with hypoglycaemic activity, such as salicylates (for example, acetylsalicylic acid). 2-4

Clinicians should use their clinical judgment in determining the most appropriate approach in treating a patient with Humulin insulin who has confirmed or suspected COVID-19.

Infectious Disease Resources for COVID-19

For current information on COVID-19, please refer to

References

1. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. World Health Organization. Accessed March 17, 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

2. Humulin S [summary of product characteristics]. Eli Lilly and Company Limited, Hampshire.

3. Humulin M3 [summary of product characteristics]. Eli Lilly and Company Limited, Hampshire.

4. Humulin I [summary of product characteristics]. Eli Lilly and Company Limited, Hampshire.

5. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. European web page of the World Health Organization. Accessed March 20, 2020. http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19

6. International Diabetes Federation Europe. COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes. https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html. Accessed March 18, 2020

7. COVID-19. European Centre for Disease Prevention and Control. Accessed March 20, 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Glossary

COVID-19 = coronavirus disease 2019

ECDC = European Centre for Disease Prevention and Control

EU WHO = World Health Organization (European regional office)

IDF = International Diabetes Federation

Lilly = Eli Lilly and Company

SARS-CoV-2 = severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

Datum fӧr senaste ӧversyn March 17, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss