Humatrope ® (somatropin (rDNA ursprung) för injektion)

För fullständig produktresumé för Humatrope® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humatrope® (somatropin): Överdosering

Akut och långvarig överdosering av Humatrope (somatropin) kan orsaka problem

Acute overdose could lead initially to hypoglycaemia and subsequently to hyperglycaemia. Long-term overdosage could result in signs and symptoms of acromegaly consistent with the known effects of excess human growth hormone.

Reference

Humatrope Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn February 04, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss