Humatrope ® (somatropin (rDNA ursprung) för injektion)

För fullständig produktresumé för Humatrope® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humatrope® (somatropin): Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering av Humatrope (somatropin)

Instructions for preparation and handling

Reconstitution: Each cartridge of Humatrope should be reconstituted using the accompanying solvent syringe. To reconstitute, attach the cartridge to the pre-filled solvent syringe and then inject the entire contents of the pre-filled solvent syringe into the cartridge. The solvent needle aims the stream of liquid against the glass wall of the cartridge. Following reconstitution, gently invert the cartridge up and down 10 times until the contents are completely dissolved. DO NOT SHAKE. The resulting solution should be clear, without particulate matter. If the solution is cloudy or contains particulate matter, the contents MUST NOT be injected.

Humatrope cartridges can be used in conjunction with compatible CE marked pen injection systems. The manufacturer’s instructions with each individual pen must be followed for loading the cartridge, attaching the needle and administering the Humatrope injection.

The solvent syringe is for single use only. Discard it after use. A sterile needle should be used for each administration of Humatrope.

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Reference

Humatrope Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn February 04, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss