Humatrope ® (somatropin (rDNA ursprung) för injektion)

För fullständig produktresumé för Humatrope® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humatrope® (somatropin): Hållbarhet och särskilda förvaringsanvisningar

Humatrope (somatropin) ska förvaras i kylskåp

Before reconstitution: 3 years.

After reconstitution: The product may be stored for a maximum of 28 days at 2°C-8°C. Daily room temperature exposure should not exceed 30 minutes.

Store in a refrigerator (2°C-8°C). Do not freeze.

Reference

Humatrope Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn February 04, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss