Humatrope ® (somatropin (rDNA ursprung) för injektion)

För fullständig produktresumé för Humatrope® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humatrope® (somatropin): Fertilitet, graviditet och amning

Humatrope skall ges till gravida kvinnor endast då det är absolut nödvändigt. Inga studier har utförts på ammande kvinnor

Animal reproduction studies have not been conducted with Humatrope. It is not known whether Humatrope can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or can affect reproduction capacity. Humatrope should be given to a pregnant woman only if clearly needed.

There have been no studies conducted with Humatrope in nursing mothers. It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk, caution should be exercised when Humatrope is administered to a nursing woman.

Reference

Humatrope Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn February 01, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss