Humatrope ® (somatropin (rDNA ursprung) för injektion)

För fullständig produktresumé för Humatrope® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humatrope® (somatropin): Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Humatrope har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Humatrope has no known effect on ability to drive or use machines.

Reference

Humatrope Summary of Product Characteristics

Datum fӧr senaste ӧversyn February 01, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss