Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® Mix25/Mix50 (insulin lispro): Fertilitet, graviditet och amning

Data från ett stort antal exponerade graviditeter tyder inte på någon skadlig effekt av insulin lispro på graviditet eller fosters/nyfödds hälsa

Pregnancy

Data on a large number of exposed pregnancies do not indicate any adverse effect of insulin lispro on pregnancy or on the health of the foetus/newborn.

It is essential to maintain good control of the insulin-treated (insulin-dependent or gestational diabetes) patient throughout pregnancy. Insulin requirements usually fall during the first trimester and increase during the second and third trimesters. Patients with diabetes should be advised to inform their doctor if they are pregnant or are contemplating pregnancy. Careful monitoring of glucose control, as well as general health, is essential in pregnant patients with diabetes.

Breast-feeding

Patients with diabetes who are breast-feeding may require adjustments in insulin dose, diet or both.

Fertility

Insulin lispro did not induce fertility impairment in animal studies.

Reference

Humalog Mix 25 [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Humalog Mix 50 [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 10, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss