Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® Mix25/Mix50 (insulin lispro): Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken hos Humalog Mix är ett resultat av farmakokinetiken hos de ingående komponenterna. (insulin lispro och insulin lispro protaminsuspension)

The pharmacokinetics of insulin lispro reflect a compound that is rapidly absorbed, and achieves peak blood levels 30 to 70 minutes following subcutaneous injection. The pharmacokinetics of insulin lispro protamine suspension are consistent with those of an intermediate acting insulin such as NPH. The pharmacokinetics of Humalog Mix25/Mix50 are representative of the individual pharmacokinetic properties of the two components. When considering the clinical relevance of these kinetics, it is more appropriate to examine the glucose utilisation curves.

Insulin lispro maintains more rapid absorption when compared to soluble human insulin in patients with renal impairment. In patients with type 2 diabetes over a wide range of renal function the pharmacokinetic differences between insulin lispro and soluble human insulin were generally maintained and shown to be independent of renal function. Insulin lispro maintains more rapid absorption and elimination when compared to soluble human insulin in patients with hepatic impairment.

Reference

Humalog Mix 25 [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Humalog Mix 50 [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 10, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss