Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® Mix25/Mix50 (insulin lispro): Förteckning över hjälpämnen

Humalog Mix 25/Mix 50 innehåller ytterligare ingredienser

Protamine sulphate
m-Cresol
Phenol
Glycerol
Dibasic sodium phosphate.7H
2O
Zinc oxide
Water for injections
Hydrochloric acid and sodium hydroxide may be used to adjust pH.

Reference

Humalog Mix 25 [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Humalog Mix 50 [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn January 10, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss