Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® (insulin lispro): Byte från andra måltidsinsuliner

Dosjustering kan behövas vid övergång från ett annat insulin till insulin lispro.

SE_cFAQ_LIS216_CHANGING_OTHER_MEALTIME_INSULIN
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_LIS216_CHANGING_OTHER_MEALTIME_INSULIN
en-GB

Detailed Information

Dose adjustment may be needed when transitioning from another insulin to IL-100.1

A change in dosage of insulin may be needed when there are changes in

  • strength
  • brand (manufacturer)
  • type (regular/soluble, NPH/isophane, etc)
  • species (animal, human, human insulin analogue) and/or
  • method of manufacture (recombinant DNA versus animal-source insulin).2

For fast-acting insulins, any patient also on basal insulin must optimise dosage of both insulins to obtain glucose control across the whole day, particularly nocturnal/fasting glucose control.2

Transferring a patient with DM to another type or brand of insulin should be done under strict medical supervision.2

References

1Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2Humalog [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

DM = diabetes mellitus

GC = glucose control

IL-100 = Humalog® (insulin lispro) 100 units/mL

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M01 27


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss