Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog (insulin lispro) 200 enheter/ml: Övergång från insulin lispro 100 enheter/ml

Vid övergång från Humalog 100 enheter/ml till Humalog 200 enheter/ml behövs ingen dosomvandling.

SE_cFAQ_LIS215_CHANGING_NO_DOSE_ADJUSTMENT
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_LIS215_CHANGING_NO_DOSE_ADJUSTMENT
en-GB

Detailed Information

Do NOT perform dose conversion when using the IL-200 Pen.1

The dose window shows the number of insulin units to be delivered and no conversion is needed.1

Therefore, a patient receiving 20 units of IL-100 and transitioning to the IL-200 Pen should dial the Pen to 20 units to administer the same 20-unit dose of insulin lispro.2

References

1Humalog 200 units/ml KwikPen [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

IL-100 = Humalog® (insulin lispro) 100 units/mL

IL-200 = Humalog® (insulin lispro) 200 units/mL

Pen = KwikPen™

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M12 12


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss