Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® 200 enheter/ml (insulin lispro): Terapeutiska indikationer

Humalog 200 enheter/ml KwikPen används för behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus

For the treatment of adults with diabetes mellitus who require insulin for the maintenance of normal glucose homeostasis. Humalog 200 units/ml KwikPen is also indicated for the initial stabilisation of diabetes mellitus.

Reference

Humalog 200 Units/ml [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 26, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss