Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® 200 enheter/ml (insulin lispro): Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering för injektionsflaskor, cylinderampuller och förfyllda injektionspennor (KwikPen)

Instructions for use and handling

To prevent the possible transmission of disease, each pen must be used by one patient only, even if the needle is changed. The patient should discard the needle after every injection.

The Humalog solution should be clear and colourless. Humalog should not be used if it appears cloudy, thickened, or slightly coloured or if solid particles are visible.

Handling of the pre-filled pen

Before using the KwikPen the user manual included in the package leaflet must be read carefully. The KwikPen has to be used as recommended in the user manual.

Pens should not be used if any part looks broken or damaged.

Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Reference

Humalog 200 Units/ml [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 26, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss