Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® 200 enheter/ml (insulin lispro): Kontraindikationer

Humalog skall inte användas vid överkänslighet mot insulin lispro eller något hjälpämne eller vid hypoglycemi

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1.

Hypoglycaemia.

Reference

Humalog 200 Units/ml [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M12 26


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss