Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® 200 enheter/ml (insulin lispro): Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Insulinbehovet kan ökas av läkemedel med hyperglykemisk aktivitet och reduceras av läkemedel med hypoglykemisk aktivitet

Insulin requirements may be increased by medicinal products with hyperglycaemic activity, such as oral contraceptives, corticosteroids, or thyroid replacement therapy, danazol, beta2 stimulants (such as ritodrine, salbutamol, terbutaline).

Insulin requirements may be reduced in the presence of medicinal products with hypoglycaemic activity, such as oral hypoglycemics, salicylates (for example, acetylsalicylic acid), sulpha antibiotics, certain antidepressants (monoamine oxidase inhibitors, selective serotonin reuptake inhibitors), certain angiotensin converting enzyme inhibitors (captopril, enalapril), angiotensin II receptor blockers, beta-blockers, octreotide or alcohol.

The physician should be consulted when using other medicinal products in addition to Humalog 200 units/ml KwikPen.

REFERENCE

Humalog Kwikpen 200 units/ml [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 19, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss