Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® 200 enheter/ml (insulin lispro): Hållbarhet och särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC) före användning. Efter första användning förvaras vid högst 30°C. Förvaras i skydd mot kyla. Förvara inte pennan med kanylen påsatt

Shelf life

Before use

3 years.

After first use

28 days.

Special precautions for storage

Do not freeze. Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

Before use

Store in a refrigerator (2°C - 8°C).

After first use

Store below 30°C. Do not refrigerate. The pre-filled pen should not be stored with the needle attached.

Reference

Humalog 200 Units/ml [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 26, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss