Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog® 200 enheter/ml (insulin lispro): Farmakokinetiska egenskaper

Insulin lispro absorberas snabbt och når maximala plasmanivåer 30 till 70 minuter efter subkutan injektion

The pharmacokinetics of insulin lispro reflect a compound that is rapidly absorbed, and achieves peak blood levels 30 to 70 minutes following subcutaneous injection. When considering the clinical relevance of these kinetics, it is more appropriate to examine the glucose utilisation curves.

Insulin lispro maintains more rapid absorption when compared to soluble human insulin in patients with renal impairment. In patients with type 2 diabetes over a wide range of renal function the pharmacokinetic differences between insulin lispro and soluble human insulin were generally maintained and shown to be independent of renal function. Insulin lispro maintains more rapid absorption and elimination when compared to soluble human insulin in patients with hepatic impairment.

Insulin lispro 200 units/ml solution for injection was bioequivalent to insulin lispro 100 units/ml solution for injection after subcutaneous administration of a single 20 unit dose in healthy subjects. Time to maximum concentration was also similar between formulations.

Reference

Humalog 200 Units/ml [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 26, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss