Humalog ® (insulin lispro)

För fullständig produktresumé för Humalog® se FASS

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Humalog 100 enheter/ml (insulin lispro): Förteckning över hjälpämnen

Humalog 100 enheter/ml (insulin lispro) innehåller ytterligare ingredienser

List of excipients

m-Cresol

Glycerol

Dibasic sodium phosphate.7H2O

Zinc oxide

Water for injections

Hydrochloric acid and sodium hydroxide maybe used to adjust pH.

Reference

Humalog 100 Units/ml [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 19, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss