Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Fungerar Baqsimi® (Glucagon näspulver) om mottagaren nyser efter administrering?

I den pivotala pediatriska studien nös en person efter administrering av glukagon näspulver. Dosen upprepades inte, och deltagaren uppfyllde effektparametrarna.

SE_cFAQ_NG030_SNEEZING
SE_cFAQ_NG030_SNEEZING
en-GB

Detailed Information

A pediatric pivotal, multicenter, randomized, crossover study compared nasal glucagon (NG) with intramuscular (IM) glucagon in participants aged 4 to <17 years, with type 1 diabetes mellitus (T1DM).1 

One participant sneezed after NG 3 mg administration. The dose was not repeated, and the participant met the efficacy outcome measure.1

This measure was defined as a blood glucose (BG) increase of ≥25 mg/dL from the BG glucose nadir within 20 minutes of glucagon administration.1

References

1Sherr JL, Ruedy KJ, Foster NC, et al; T1D Exchange Intranasal Glucagon Investigators. Glucagon nasal powder: a promising alternative to intramuscular glucagon in youth with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2016;39(4):555-562. https://doi.org/10.2337/dc15-1606

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss