Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatide): Villkor för transport av grossister, apotek och sjukvårdspersonal

Forsteo måste förvaras mellan 2° och 8° C hela tiden.

Storage conditions

Forsteo should be stored in a refrigerator (2°C to 8°C) at all times.1

Do not freeze Forsteo.1

Do not use Forsteo if it is, or has been, frozen.1

References

1. Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 10, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss