Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatide): Uppvärmning före administration

Förvara alltid Forsteo i kylskåpet. Dosen kan administreras så snart pennan tas ut ur kylskåpet. Patienten behöver inte vänta på att pennan ska värmas upp.

Further information

Put Forsteo back in the refrigerator as soon as the dose has been administered.1

Store in a refrigerator (2°C – 8°C) at all times. The pen should be returned to the refrigerator immediately after use.2

Do not freeze.2

Do not store the injection device with the needle attached.2

Chemical, physical and microbiological in-use stability has been demonstrated for 28 days at 2-8°C. Once opened, the product may be stored for a maximum of 28 days at 2°C to 8°C. Other in-use storage times and conditions are the responsibility of the user.2

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

2. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 10, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss