Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatide): Strålning efter behandling

Det finns inga studier som beskriver effekten av teriparatidexponering på efterföljande risk för osteosarkom hos patienter som har strålbehandling efter teriparatidbehandling.

Forsteo® (teriparatide): Radiation After Teriparatide Treatment

There are no studies to describe the effect of teriparatide exposure on subsequent risk of osteosarcoma in patients that have radiation therapy after teriparatide exposure.

Radiation-induced osteosarcoma is a rare, but well-recognized, complication in human radiotherapy patients. Patients who have had prior radiation therapy have an increased risk of developing a radiogenic second malignant neoplasm, including osteosarcoma, some years or decades after initial treatment.1,2

References

1. Kalra S, Grimer RJ, Spooner D, et al. Radiation-induced sarcomas of bone: factors that affect outcome. J Bone Joint Surg Br. 2007;89-B(6):808-813. http://dx.doi.org/10.1302/0301-620X.89B6.18729

2. Newhauser WD, Durante M. Assessing the risk of second malignancies after modern radiotherapy. Nat Rev Cancer. 2011;11(6):438-448. http://dx.doi.org/10.1038/nrc3069

Datum fӧr senaste ӧversyn February 05, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss