Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatide): Patienter med lungcancer

Hos en patient med lungcancer, ta hänsyn till risken för benmetastaser, och hur lång tid patienten har varit i remission innan Forsteo förskrivs.

Relevant information from Summary of Product Characteristics

Patients with skeletal malignancies or bone metastases should be excluded from treatment with teriparatide (contraindication).1

Forsteo is contraindicated in patients with prior external beam or implant radiation therapy to the skeleton.1

Clinical trial experience

Patients with a history of carcinoma in the previous five years or with a current suspicion were excluded from participating in clinical trials with teriparatide. However, patients with excised superficial lesions of the skin and those with a history of carcinoma in situ of the cervix or uterus were allowed to participate.2

There was no apparent increase in the incidence of cancers among all study participants treated with teriparatide compared with placebo during clinical trials.2

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn March 03, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss