Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatide): Graviditet efter behandling

Graviditet hos människa har inte studerats efter fullständig teriparatidbehandling.

Further Information

Lilly has not followed patients after a course of therapy to successful pregnancy to determine an appropriate time frame once off the drug and before becoming pregnant.1

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 05, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss