Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatide): Byte från Antiresorptiv

En elimineringsperiod mellan slutet av antiresorptiv behandling och start av Forsteo krävs inte. Särskild rekommendation för byte finns inte tillgänglig och beslutet förblir enligt förskrivande läkares bedömning.

Further information

Decisions regarding when to initiate a new treatment are up to the discretion of the physician, incorporating clinical judgment according to institutional guidelines and/or clinical practice.

Forsteo is not indicated in combination with an antiresorptive.1

Treatment with an antiresorptive should be discontinued before initiating Forsteo, since the clinical benefit of using teriparatide in combination with a bisphosphonate or denosumab has not been established.

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn November 14, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss