Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Samtidig Osteonekros i käkbenet (ONJ)

Produktresumén för Forsteo innehåller inte specifika varningar för behandling av patienter med samtidig Osteonekros i käkbenet (ONJ).

Further information

Forsteo is not indicated for the treatment of osteonecrosis of the jaw.1

Osteonecrosis of the jaw does not belong to the known adverse drug reactions of Forsteo and is not listed in the summary of product characteristics.1

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn March 03, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss