Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Säkerhetskanyler

Nedan anges de typer av säkerhetskanyler som kan användas med Forsteo.

Safety needles that have been tested

There are three kinds of safety needles that can be used with Forsteo:

  • BD Autoshield

  • BD Duo Autoshield

  • Novo Nordisk Novofine Autocover

These safety needles have been tested with Forsteo and have been found to be compatible.1

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M10 09


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss