Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Rekommenderade kanyler

Forsteo kan användas med kanyler för insulinpennor. Vi rekommenderar att Forsteo används med Becton Dickinson och Company (BD) kanyler. Inga kanyler medföljer.

Needle gauge and length

No needles are supplied with the product. The device can be used with insulin pen injection needles.1

The decision on needle gauge and length remains at the discretion of the physician or pharmacist.2

The length of the needle does not affect how much teriparatide is injected. The accuracy of the dose is the same for all needles, as long as the directions in the user manual are followed.3

Testing confirmed these BD needles work well with Forsteo:3

  • 0,23 mm x 4 mm, 32G

  • 0,25 mm x 5 mm, 31G

  • 0,25 mm x 8 mm, 31G

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Forsteo [user manual]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

3. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M10 08


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss