Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Rekommenderade injektionsställen

Forsteo ska administreras en gång dagligen genom en subkutan injektion i lår eller buk.

Further Information

Patients must be trained to use the proper injection techniques. A user manual is also available to instruct patients on the correct use of the pen.1

Forsteo can be injected at meal times.2

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn November 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss